martes, 4 de noviembre de 2008

BASES DEL VIIIé CONCURS DE PINTURA "JOAN DE JOANES" - BOCAIRENT

L'Ajuntament de Bocairent i l’Associació Art 92 es complauen aconvocar el VIIIé. Concurs de Pintura “Joan de Joanes”

Bases

1-Podran participar-hi tots els artistes que vulguen.


2-Es concediran els premis següents:


· Premi Joan de Joanes, atorgat pel M.I. Ajuntament: 1.500 € i cessió
de la Sala Joan de Joanes per a realitzar una mostra.


· 6 Premis Especials de 450 € patrocinats per les següents empreses:
Manufacturas Vicedo S.L., Euromarkevic S.L., Promociones Puerto
Belda S.L., Creaciones Euromoda S.L., Inelbo S.A. i Todoprint S.A.


· Accèsit: allotjament durant un cap de setmana per a dues persones
a la casa rural "El Cànter" (Situada al Barri Medieval)
· Accèsit: allotjament durant un cap de setmana a l'Hotel l'Estació.


Tots els quadres premiats passaran a ser propietat de llurs
patrocinadors, tret dels que hagen rebut un accésit.


3-Tema: Bocairent


4-Tècnica i dimensions lliures.


5-Sols es podrà presentar una obra per autor.


6-Els suports tindran obligatòriament la superfície monocroma i la
textura llisa. A més, hauran de ser prou rígids per a la correcta
exposició de les obres.


7-El segellat, obligatori, es farà al carrer Vte. Blasco Ibáñez, núm. 9,
a la seu de l'Associació Art 92.


Diumenge 16 de novembre de 8 a 10,30 del mati

8-Les obres es lliuraran sense signar i sense emmarcar, amb unsobre en el dors incloent-hi les dades de l'artista, així com el preu del'obra en cas d'estar interessat a vendre-la. El lliurament es farà a la
Sala Joan de Joanes, carrer Vte. Blasco Ibáñez, nº 9, el diumenge
dia 16 de novembre de 16 a 17 hores.

9-La fallada del jurat es farà públic el diumenge 16 de novembre a
partir de les 19 h. Tot seguit tindrà lloc el lliurament de premis.

10-El jurat farà una selecció de 14 obres que, juntament amb lesobres premiades, formaran part del catàleg que es publicarà amb motiu d'aquest esdeveniment. Totes aquestes obres seran exposades a la Sala Joan de Joanes.11-El jurat estarà format per personalitats de reconegut prestigi dins el món de les Belles Arts.

12-L'Organització garanteix la màxima cura de les obres i declina qualsevol responsabilitat pels possibles desperfectes que pogueren produir-se durant el temps que romanguen a la disposició seua.

13-El guanyador del primer premi del concurs no podrà participaren les tres edicions següents.

14-L'Organització es reserva el dret de modificar les presents basess i ho considera oportú i sense previ avís.

15-La participació en aquest concurs implica la total acceptaciód'aquestes bases.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

El Ajuntament de Bocairent y la Associació Art 92 se complacen en
convocar el “VIIIé. Concurs de Pintura “Joan de Joanes”

Bases
1-Podrán participar todos los artistas que lo deseen.

2-Se concederán los premios siguientes:
· Premio Joan de Joanes, otorgado por el M.I. Ajuntament: 1.500 €.y
cesión de la Sala Joan de Joanes para realizar una exposición.

· 6 Premios Especiales de 450 € patrocinados por las siguientesempresas: Manufacturas Vicedo S.L., Euromarkevic S.L.,
Promociones Puerto Belda S.L., Creaciones Euromoda S.L., Inelbo
S.A. y Todoprint S.A.

· Accésit: alojamiento durante un fin de semana para dos personas en
la casa rural "El Cànter" (Situada en el Barri Medieval)
· Accésit. alojamiento durante un fin de semana en el Hotel l'Estació.


Todos los cuadros premiados pasarán a ser propiedad de sus
patrocinadores, excepto los que hayan recibido un accésit.


3-Tema: Bocairent y su entorno


4-Técnica y dimensiones libres.


5-Sólo se podrá presentar una obra por autor.


6-Los soportes tendrán obligatoriamente la superficie monocroma y
la textura lisa. Además, tendrán que ser lo suficientemente rígidos
para la correcta exposición de las obras.


7-El sellado, obligatorio, se hará en la calle Vte. Blasco Ibáñez, nº 9,
en el local de la Associació Art 92.
Horarios:

Domingo 16 de noviembre: de 8 a 10,30 h.

8-Las obras se entregarán sin firmar y sin enmarcar, Se entregarán
en la Sala Joan de Joanes, calle Vte. Blasco Ibáñez, nº 9, el
domingo 16 de noviembre de 16 a 17 h.

9-El fallo del jurado se hará público el domingo 16 de noviembre a partir de las 19 h. Acto seguido tendrá lugar la entrega de premios.

10-El jurado hará una selección de 14 obras que, junto con las
obras premiadas, formarán parte del catálogo que se publicará con motivo de este acontecimiento. Todas estas obras serán expuestas enla Sala Joan de Joanes.

11-El jurado estará formado por personalidades de reconocido prestigio en el mundo de las Bellas Artes.

12-La Organización garantiza el máximo cuidado de las obras y declina cualquier responsabilidad por los posibles desperfectos quepudieran producirse durante el tiempo que permanezcan a su disposición.

13-El ganador del primer premio no podrá participar en las tresediciones siguientes.

14-La Organización se reserva el derecho de modificar las presentes bases si así lo considera oportuno y sin previo aviso.

15-La participación en este concurso implica la total aceptación de estas bases.

1 comentario:

A.C. La Garrofera dijo...

L’Associació Cultura “La Garrofera”, amb l’objecte de promocionar als artistes plàstics locals està organitzat una exposició de pintura en la que poden participar tots els pintors nascuts, residents o vinculats d’alguna manera a l’Alcúdia de Crespins. Els qui ho desitgen han d’inscriure’s prèviament a la seu de la nostra associació (edifici de la Biblioteca Pública Municipal, primer pis), del 3 al 14 de novembre, de 19 a 20 hores (dilluns a divendres), indicant-nos el nom de l’obra que volen exposar i el tipus de tècnica emprada.
Les obres s’arreplegaran el divendres 21 de novembre, a partir de les 19:30 hores, a la Sala Generalitat de la Biblioteca Pública Municipal.
Està previst que l’exposició siga inaugurada el dissabte 22 de novembre, a les 18 hores i poder comptar amb la presència dels autors i autores, així com d’autoritats i públic en general.
Podrà visitar-se del 22 fins al 29 de novembre. L’horari d’exposició serà de 18 a 20 hores, de dilluns a dissabte, i de 12 a 14 hores el diumenge.